17 آذر 1401

آموزش میکروبلیدینگ

قیمت: 5,200,000 تومان
14 آذر 1401

آموزش لیفت و لمینت مژه

قیمت: 1,550,000 تومان
15 آذر 1401

آموزش لیفت ابرو

قیمت: 960,000 تومان
12 آذر 1401

آموزش گریم و میکاپ

قیمت: 3,650,000 تومان
13 آذر 1401

آموزش کوتاهی مو کودک

قیمت: 1,850,000 تومان
9 آذر 1401

آموزش کوتاهی مو

قیمت: 3,860,000 تومان
10 آذر 1401

آموزش کراتینه مو

قیمت: 3,700,000 تومان
15 آذر 1401

آموزش کاشت ناخن

قیمت: 4,500,000 تومان
11 آذر 1401

آموزش کاتالوگ خوانی رنگ مو

قیمت: 2,350,000 تومان
17 آذر 1401

آموزش فیبروز ابرو

15 آذر 1401

آموزش طراحی ناخن

قیمت: 4,650,000 تومان
28 آبان 1401

آموزش شینیون مو

قیمت: 3,450,000 تومان
13 آذر 1401

آموزش شینیون عروس

قیمت: 3,200,000 تومان
7 آذر 1401

آموزش رنگ و مش

قیمت: 4,380,000 تومان
13 آذر 1401

آموزش خودآرایی

قیمت: 2,480,000 تومان
17 آذر 1401

آموزش تاتو بدن

16 آذر 1401

آموزش پدیکور و پارافین تراپی

قیمت: 4,500,000 تومان
16 آذر 1401

آموزش پاکسازی پوست صورت

قیمت: 3,870,000 تومان
9 آذر 1401

آموزش براشینگ مو

قیمت: 950,000 تومان
11 آذر 1401

آموزش بافت مو

قیمت: 1,900,000 تومان