دسامبر 8, 2022

آموزش میکروبلیدینگ

قیمت: 5,000,000 تومان
دسامبر 5, 2022

آموزش لیفت و لمینت مژه

قیمت: 1,000,000 تومان
دسامبر 6, 2022

آموزش لیفت ابرو

قیمت: 800,000 تومان
دسامبر 3, 2022

آموزش گریم و میکاپ

قیمت: 3,500,000 تومان
دسامبر 4, 2022

آموزش کوتاهی مو کودک

قیمت: 2,000,000 تومان
نوامبر 30, 2022

آموزش کوتاهی مو

قیمت: 3,500,000 تومان
دسامبر 1, 2022

آموزش کراتینه مو

قیمت: 3,500,000 تومان
دسامبر 6, 2022

آموزش کاشت ناخن

قیمت: 4,500,000 تومان
دسامبر 2, 2022

آموزش کاتالوگ خوانی رنگ مو

قیمت: 2,500,000 تومان
دسامبر 8, 2022

آموزش فیبروز ابرو

دسامبر 6, 2022

آموزش طراحی ناخن

قیمت: 4,500,000 تومان
نوامبر 19, 2022

آموزش شینیون مو

قیمت: 3,000,000 تومان
دسامبر 4, 2022
آموزش شینیون عروس

آموزش شینیون عروس

قیمت: 3,000,000 تومان
نوامبر 28, 2022

آموزش رنگ و مش

قیمت: 4,500,000 تومان
دسامبر 4, 2022

آموزش خودآرایی

قیمت: 2,500,000 تومان
دسامبر 8, 2022

آموزش تاتو بدن

دسامبر 7, 2022

آموزش پدیکور و پارافین تراپی

قیمت: 4,500,000 تومان
دسامبر 7, 2022

آموزش پاکسازی پوست صورت

قیمت: 3,500,000 تومان
نوامبر 30, 2022

آموزش براشینگ مو

قیمت: 800,000 تومان
دسامبر 2, 2022

آموزش بافت مو

قیمت: 2,000,000 تومان